GwasanaethauHoffem wneud eich ymweliad ni mor gysurus a hamddenol a phosib.

10 to 12 y noson, yn seiliedig ar deulu a 2 oedolyn a 2 blentyn yn rhannu uned

Mae’r mynediad i’r cae yn hwylus iawn.  Mae’r safle’n wastad a gwyrdd.  Cysgodir tair ochr o’r cae gan wrych tra fod y pedwerydd ochr yn agored ac yn edrych dros hyfrydwch Llyn Cefni.

Mae gan y safle:-
5 man trydan
cyflenwad dŵr
lle gwagio CDP arwahan.

Mae croeso i gŵn,ond gan fod Trefollwyn yn fferm waith ac er tegwch i eraill sydd yn defnyddio’r safle, mae’n rhaid iddynt fod ar dennyn ac o dan reolaeth yn wastad.

Dafydd Owen Jones Web Cymraeg / English